Gmina Pałecznica Trasa

W czasie insurekcji kościuszkowskiej na terenie dzisiejszej gminy Pałecznica miały miejsce wydarzenia związane z bitwą pod Racławicami. Tadeusz Kościuszko planował rozszerzenie powstania na cały kraj, kluczowe dla powstańców było opanowanie Warszawy. 3 kwietnia 1794 r. wojsk kościuszkowskie dotarły do Koniuszy. Rosjanie starali się zablokować drogę w kierunku stolicy, aby udaremnić rozszerzenie się powstania na resztę kraju. W tym czasie dowódca rosyjski, gen. Fiodor Denisow postanowił zaatakować Kościuszkę z dwóch stron w Koniuszy. 4 kwietnia, po godzinie drugiej w nocy oddziały rosyjskie gen. Aleksandra Tormasowa wyruszyły w sile 4200 żołnierzy ze Skalbmierza drogą na Winiary- Rzędowice- Przecławice, by w rejonie Koniuszy rozwinąć się i zaatakować obóz Kościuszki od północnego wschodu.  Zaś sam Denisow rosyjski planował tego dnia wyruszyć ze Skalbmierza boczną drogą, wśród lasów na Zakrzów, Sietejów, Bolewice, koło Czuszowa, Klimontowa i Opatkowic do Proszowic, by stąd zaatakować zgrupowanie Kościuszki w Koniuszy od południa. O poranku 4 kwietnia Kościuszko wyruszył na północ doliną Szerniawy, a następnie doliną Ścieklca, na Przecławice i obok Rzędowic na Dalewice. W czasie marszu napływały niepokojące wieści o ruchach wojsk pruskich na pograniczu, o zagonach kozackich pod Krakowem. Naczelnik liczył ze starciem z Rosjanami w okolicy Winiar. Około godz. 6 polska straż przednia, reprezentowana przez oddziały dywizji gen. Józefa Zajączka natknęła się między Ibramowicami a Gruszowem na rabujących kozaków z formacji majora Adriana Denisowa. Majątek ten należał do starosty wolbromskiego Jana Dembińskiego. Gruszów miał wokół dworu 932 morgi z 30 domami i 256 mieszkańców (1827r.), a Ibramowice 264 morgi z 14 domami i 133 włościanami. Dowódca rosyjski, gen. Fiodor Denisow widząc wojska powstańcze wysłał raport do gen. Aleksandra Tormasowa, prosząc o posiłki. W rejonie Gruszowa doszło do potyczki kawalerzystów polskich brygadiera Jana Ludwika Mangeta z kozakami, po obu stronach były niewielkie straty. W czasie przesłuchania jeńców Kościuszko zorientował się, że Rosjanie są w trakcie manewru okrążającego i chcą wziąć jego wojsko „w kleszcze”,. Nie mogąc iść na Skalbmierz ani cofać się na Koniuszę Naczelnik skręcił ku zachodowi między wsie Radziemice i Przemęczany, a następnie wszedł na teren dziemięrzycki należący do majątku Racławice, gdzie popołudniu 4 kwietnia 1794 r. doszło do bitwy z wojskami rosyjskimi.