Gmina Radziemice Trasa

Rankiem 4 kwietnia 1794 r. przez wsie dzisiejszej gminy Radziemice przeszły wojska powstańcze na czele z Tadeuszem Kościuszką. Naczelnik zorientował, że Rosjanie są w trakcie manewru okrążającego, chcąc ująć go w „kleszcze”. Nie mogąc iść dalej na Skalbmierz, ani cofnąć się na Koniuszę, skręcił ku zachodowi, między wsie Radziemice, a Przemęczany. Następnie powstańcy przeszli przez Kaczowice, Smoniowice, docierając na teren dziemierzycki, należący do majątku Racławice. Podczas bitwy pod Racławicami wojska gen. Aleksandra Tormasowa nadciągały od strony północno-wschodniej z drogi Janowiczki-Wrocimowice, obsadzając Wzgórza Kościejowskie. W dniu bitwy pod Racławicami w pobliżu Wrocimowic odnotowano również wiele starć kawaleryjskich. Po południu, około godz. 18 od strony Lelowic-Wrocimowic od południowego-wschodu na pole walki zmierzały spóźnione odziały rosyjskie gen. Fiodora Denisowa. Włączenie się ich do walki oznaczało katastrofę dla Polaków. Według niektórych znawców wojskowości wąwóz w pobliżu Wrocimowic ocalił Kościuszkę. Dla znającego ten teren łatwo pojąć, że gdyby Rosjanie, stojący na wzgórzach w Lelowicach i Wrocimowicach, mogli szybko przekroczyć dosyć głębokie wąwozy w tych miejscowościach, Kościuszko zostałby zaatakowany od południa, na swoje tyły. Na starym cmentarzu przy kościele św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach zostali pochowani kosynierzy spod Racławic, usypano na ich część kopczyk-mogiłę z krzyżem.