Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej

   W 2017 r. przypada 200. rocznica śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki (15 października), jednego z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie. Dzięki inicjatywie Komitetu Kopca Kościuszki, z jego przewodniczącym prof. Mieczysławem Rokoszem, Fundacjom: Kościuszkowskiej z Nowego Jorku i Dziedzictwo Kościuszki (Kosciuszko Heritage) z Sydney, rządom Polski, Szwajcarii, Australii władze UNESCO podjęły decyzję o objęciu patronatem nad zaplanowanymi na 2017 rok obchodami 200. rocznicy śmierci Naczelnika.

   W ramach programu  „Małopolska gościnna” stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” przy udziale Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana w Krakowie w 2016 r. zrealizowało projekt Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej, który jest częścią Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci.

mapa-msik
Mapa Małopolskiego Szlaku Insurekcji Kościuszkowskiej

Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej objął takie gminy jak: Kraków, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Proszowice, Pałecznica, Koniusza, Racławice, Radziemice, Słomniki, Igołomia. Tereny gmin leżące na Ziemi Krakowskiej bogate są w wydarzenia ale są także kolebką wielu znamienitych osób, które włączały się w działania służące rozwojowi i obronie tej Ziemi ale i całej Ojczyzny.
Warto  spojrzeć na dzieje powstań narodowych nie tyle przez perspektywę tego czy one się udały czy też nie, ale trudu i poświęcenia osób, które w nich widziały szansę na odzyskanie niepodległości. Były to postacie nietuzinkowe, które przed powstaniami jak i po ich zakończeniu, podejmowały obowiązki pracy dla własnych lokalnych środowisk. Ci zaś, który nie przeżyli stawali się bohaterami, którzy poświęcili życie dla sprawy wolności Ojczyzny a przez to wpływali na formację etosu ich własnych pokoleń ale i następnych. Dlatego warto podążać szlakiem Insurekcji Kościuszkowskiej nie tylko podziwiając walory krajobrazowe i architektoniczne miejsc z nimi związanymi ale również zapoznając się z historią ludzi, którzy formowali własne środowiska pracując dla dobra wspólnego a kiedy przyszła potrzeba walcząc o bliskich i o najdroższy im skrawek ziemi.

Szlak dzieli się na odcinki:

Kraków: Rynek Główny – Dworek Białoprądnicki (ul. Papiernicza 2) – Mogiła – Pleszów – Wadów  ok. 34 km

Kraków Wadów-Kocmyrzów-Luborzyca ok. 9 km

Luborzyca-Koniusza – Proszowice ok. 16 km

Proszowice – Rzędowice – Radziemice ok. 12 km

Radziemice – Pałecznica ok. 11 km

Pałecznica – Niezwojowice – Racławice – Janowiczki ok. 18 km

Janowiczki – Racławice – Zielenice – Janikowice – Muniakowie
– Prandocin – Słomniki ok. 20 km

Słomniki – Bosutów ok. 20 km

Bosutów – Igołomia Wawrzeńczyce ok. 25 km

Szlak wynosi ok. 165 km jadąc samochodem

Proszowice nie były na trasie przemarszu wojsk Kościuszki ale zostały uwzględnione ze względu na masowy udział włościan proszowickich w Insurekcji Kościuszkowskiej