Kalendarium Insurekcji Kościuszkowskiej

wojciech-kossak-przysiega-tadeusza-kosciuszki
Wojciech Kossak, Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie w dniu 24 marca 1794 roku. Olej na płótnie. 1911. Muzeum Tadeusza Kościuszki, Solothurn (Solur), Szwajcaria

1791

Uchwalenie Konstytucji 3 maja

1792

(27 kwietnia)
Zawiązanie konfederacji targowickiej

(18 maja- 23 lipca)
Wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja,
udział Tadeusza Kościuszki

(23 lipca)
Przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do targowicy

(wrzesień)
Emigracja Tadeusza Kościuszki do Lipska, Paryża

1793

(23 stycznia)
II rozbiór Rzeczpospolitej Obojga Narodów

(maj)
W Warszawie zawiązało się tajne stowarzyszenie zmierzające do wywołania powstania. Głównymi organizatorami spisku byli Karol Prozor i Ignacy Działyński, współpracujący z saskim ośrodkiem emigracyjnym T. Kościuszki, I. Potockiego i H. Kołłątaja w Lipsku
i Dreźnie. Na Litwie w przygotowaniu powstania uczestniczył aktywnie J. Jasiński.

(17 czerwca – 23 listopada)
Ostatni sejm I Rzeczpospolitej, w Grodnie

(10 września)
Przyjazd Kościuszki do Podgórza (obecnie dzielnica Krakowa), gdzie spotkał się z przedstawicielami konspiracji przygotowującymi powstanie

(20 września)
Spotkanie generałów Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego
w okolicy podkrakowskich Piekar

1794

(23 marca)
Przybycie Kościuszki do Krakowa, do dworu  gen. Wodzickiego

(24 marca)
Uczestnictwo we mszy św. u. OO. Kapucynów generałów
Kościuszki i Wodzickiego o godz. 9

Około godziny 10, Kościuszko udał się na Rynek, gdzie złożył uroczystą przysięgę

Po złożeniu przysięgi Kościuszko udał się do Ratusza, gdzie odczytano
Akt powstania i złożono podpisy na dokumencie

(25 marca)
W Starej Bożnicy Kościuszko zachęcał Żydów do walki
o niepodległość Polski

(1 kwietnia)
Wojsko powstańcze w liczbie 2 tys. osób, wyruszyło z Krakowa na swój szlak bojowy i przez Mogiłę, Pleszów, do Luborzycy . Do wojsk Kościuszki dołączył gen. Józef Zajączek oraz dwie Brygady Kawalerii Antoniego Madalińskiego oraz Ludwika Mangeta (2 kwietnia).

(3 kwietnia)
Wojska kościuszkowskie dotarły do Koniuszy, do którego dołączyły rzesze rekrutów z okolic Proszowic

(4 kwietnia)
O poranku  Kościuszko wyruszył z wojskiem na północ doliną Szreniawy a następnie doliną Ścieklca na Przecławice i Dalewice docierając na teren majątku Racławice

Zwycięska bitwa pod Racławicami z wojskiem rosyjskim

(5 kwietnia)
Zgrupowanie wojsk polskich w Słomnikach, po zwycięstwie racławickim.
Kościuszko przywdział sukmanę chłopską

(6 kwietnia-24 kwietnia)
Powstanie obozu warownego w Bosutowie

(17-18 kwietnia)
Insurekcja w Warszawie

(19 kwietnia)
Ogłoszenie pospolitego ruszenia

(22-23 kwietnia)
Insurekcja wileńska

(24 kwietnia)
Wymarsz wojsk Kościuszki z Bosutowa przez Igołomię w stronę Winiar . W obozie pozostali gen. Zajączek i ppłk. Konstanty Lucke z pospolitym ruszeniem aby zatrzymać wroga.

(29 kwietnia-3 maja)
Założenie obozowiska w Winiarach przez wojsko Kościuszki
w pobliżu Nowego Korczyna

(5 maja – koniec maja)
Przeniesienie obozu z Winiar do Połańca

(7 maja)
Uniwersał połaniecki

(początek czerwca)
Przejście wojska Kościuszki pod Szczekociny

(6 maja)
Bitwa pod Szczekocinami z wojskami pruskimi i rosyjskimi

(9-10 czerwca)
Obozowanie wojsk kościuszkowskich w Kielcach

(25 sierpnia)
Wybuch Insurekcji w Wielkopolsce

(10 października)
Bitwa pod Maciejowicami

 (10 grudnia 1794-26 listopada 1796)
Pobyt Kościuszki w rosyjskim więzieniu

1795

(24 października)
III rozbiór Polski

(25 listopada)
Abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Kolor bordowy  oznacza działania insurekcyjne w Małopolsce